Ustavující zasedání zastupitelstva obce Nýdek

31.10.2018 18:00

Tak je to tady, občané Nýdku se konečně dočkali. Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Účast z řad občanů byla tento krát opravdu hojná. Hodně jich bylo zvědavých jak to nakonec v Nýdku dopadne. Zahájeno bylo tradičně státní hymnou a pak následoval slib zastupitelů. Zastupitelé si v usnesení odhlasovali ověřovatelé zápisu a schválili program jednání, to proběhlo zatím hladce. A pak už to začalo. Jako první byl návrh na změnu volebního řádu z pléna "Společně pro Nýdek" na hlasování tajné, prostě chtěli volit starostu tajným hlasováním. Tento návrh samozřejmě neprošel jelikož neměli předjednanou potřebnou většinu. Hlasování bylo vskutku občas velmi podivné a chvílemi připomínalo spartakiádní rozcvičku jak střídavě zvedali ruce na jedné a pak na druhé straně. Alespoň zajišťovali proudění a výměnu vzduchu.

Přešlo se k volbě starosty tedy veřejným hlasováním. Navržen byl jediný kandidát Mgr. Jan Konečný, další návrhy nebyly. Proběhlo hlasování a všemi 15 hlasy byl zvolen staronový starosta Mgr. Jan Konečný k čemuž mu samozřejmě blahopřejeme a věříme že povede dobře naší obec k rozvětu. Jenom okrajová myšlenka - proč tedy tajná volba? Nechápu! Následovaly další dílčí hlasování jako např. o počtu místostarostů, počtu členů rady a je velká škoda že nelze zveřejnit pořízený videozáznam. Došlo na volbu místostarosty. Navržen byl Milan Suszka a Mikulka Radim PhDr.. Proběhlo hlasování a zvolen byl místostarostou Milan Suszka 9 hlasy. Je vidět, že SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ mají praxi a vše poctivě připravili a dojednali. Hold když náš dobré noty, skvělého dirigenta tak to se to hraje...

Přešlo se k volbě rady. Jako první pro volbu byl navržen Stanislav Szturc a ten byl zvolen 9 hlasy. Ostatní navržení Jan Konderla, Darina Dzivá, Radim Mikulka a Dana Španihelová neměli nejmenší šanci. Dalším radním byl zvolen Česlav Vychodil 9 hlasy, ostatní navržení ze Společně pro Nýdek opět neměli žádnou šanci. Volba posledního člena byla celkem jasná 9 hlasy byl zvolen Miroslav Přibyla, ostatní navržení ze Společně pro Nýdek opět neuspěli. Prostě co si nedojednáš nemáš. Zahájila se diskuse o výborech. Návrh byl rozšířen o kulturně - sportovní výbor, v hlasování toto opět neprošlo. Debata se otočila k počtu členů kontrolního výboru - proč jenom 3 členové? Takto se divili zastupitelé ze Společně pro Nýdek. Divím se, že o kontrolní výbor a počet členů bojovali hlavně někteří zastupitelé, kteří za minulé volební období nedali ani 1 podnět pro kontrolu. Prostě je to nějaké podivné! Jako by nesplnili domácí úkol a nenastudovali si potřebné zákony! Předsedou finančního výboru byl po velkém dohadování nakonec zvolen Jan Konderla, předsedou výboru pro národnostní menšiny byl zvolen Milerski Michal Ing. Ph.D., předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Cienciala. Co nevyjednáš dodatečně nevyškemráš.… Je to jako honit Pendolino vjíždějící ze stanice.

Došlo na schvalování odměn neuvolněných zastupitelů a zase nastal problém a málem si zastupitelé odměny neodhlasovali. Škoda, obec mohla ušetřit finanční prostředky. Tabulka odměn nebyla zveřejněna a ze zákona lze požádat o zveřejnění. Debata byla hodně podivná ale nakonec odměny byly schváleny 14 hlasy. Co k tomu dodat?

V závěrečné diskusi proběhly ještě srdceryvné projevy o tom jak to dopadlo v Nýdku ale voliči rozhodli jak rozhodli. Je mi opravdu moc líto, že nelze zveřejnit videozáznam z ustavujícího zasedání zastupitelstva aby jste mohli všichni vidět průběh a způsoby hlasování. Tu nádhernou spartakiádu.

Před nedávnem, vlastně několika (cca 4) léty jsem prohlásil, že volby se v prvním kole nevyhrávají, v druhém by to šlo. Ale někteří si asi neuvědomili že toto je opět kolo první! Nyní se bude čekat další 4 roky na změnu. A kdo ví co bude za tu dobu?

Jinak závěrem - všem držím pěsti a hlavně občanům.

M. Lamacz