Upozornění

25.11.2016 08:00

Revize kotlů na tuhá paliva.

Upozorňujeme občany, že jsou obecním úřadem mylně informování. Obec byla na toto upozorněna ale k nápravě nedošlo.

Jedná se o text: Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv. werkové kotle, je možné zrevidovat také.

Kupodivu stejným způsobem informuje své občany i Bystřice.   Že by vše psal stejný .......

Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv. werkové kotle, není možné zrevidovat a nezbývá než takový kotel vyřadit z provozu. Takto správně a odpovědně dle zákona informuje své občany např. obec Hrádek. Asi jim na svých občanech a životním prostředí více záleží.

Lamacz M.