Postřehy z 15. zasedání ZO Nýdek

30.10.2016 11:50

Vždy Vás občany obce Nýdek informujeme o důležitých událostech a změnách. Nyní opět nadešel ten čas!

Na programu bylo řešení pošty v obci. Projekt, který prosazuje Česká pošta má název POŠTA PARTNER. Seznámení s projektem představil manažer pobočkové sítě obvodu F-M ing. Martin Chlebek. Česká pošta musí garantovat ze zákona (Zákon č. 29/2000 Sb.) 3200 provozoven. Cílem však je aby do dvou let měla vlastních provozoven pouze 691. Budou to provozovny pouze ty velké, těch malých ztrátových se potřebuje zbavit. Vzhledem k tomu, že pošta ze zákona má povinnost univerzální služby na celém území ČR, nemůže žádnou provozovnu uzavřít. Poptávka po klasických poštovních službách klesá, a proto se pošta chová jako řádný hospodář – snaží se snížit náklady kde se jen da a nejlépe je přenést na někoho jiného, pokud to jde. Nejvíce se prodělává na lidech.  Osobní náklady (na zaměstnance) činí cca 60%. Proto se snaží pošta zbavit malých ztrátových provozoven. Proto vzniknul projekt POŠTA PARTNER. Poštu může provozovat obec nebo některý podnikatel ve své provozovně a pošta za tuto činnost vyplácí odměnu. Provozní hodiny činí ze zákona min. 10 hod týdně (pro Nýdek je to 25 hod) a za to pošta provozovateli vyplácí odměnu 11700 Kč plus poplatky za transakce. Měsíční odměna tedy činí cca 15000 Kč. Zbytek nákladů na poskytování této služby jde za provozovatelem. Provozovatel musí rovněž zabezpečit, aby byla POŠTA PARTNER otevřená každý den. Musí mít náhradu za pracovníka, který náhle onemocní, nebo začne čerpat řádnou dovolenou. Řešení se hledá zhruba takhle.

Pokud pošta v dané obci nenajde partnera, musí ze zákona nadále poštu provozovat se vším všudy a na vlastní náklady. Dostupnost pošty je dána vzdáleností od nejvzdálenějších obydlených míst a délka provozní doby počtem obyvatel. Z toho vyplývá, že poštu v Nýdku nelze ze zákona zrušit a musí být zachována i provozní doba. Je to takové to vyhánění krtka na sousedovu zahradu.

Starosta navrhnul, aby POŠTU PARTNER provozovala obec, jelikož již máme zařízené a vybavené prostory. (Pošta mimochodem vybaví na vlastní náklady provozovnu moderně a kdekoliv.) Proběhla dlouhá a bouřlivá diskuze zastupitelů na toto téma. Názory byly různé. Nedošlo se však k řešení, jak nahradit výpadek pracovníka pošty v případě nemoci nebo čerpání dovolené. Tady prostě chytré nápady nebyly k mání. Nebyly ani odhadem vyčísleny náklady obce na provozování tohoto projektu. Tak se zatím ani neví kolik to bude ročně ve finále obec stát. Diskuze skončila, ve věci je mnoho neznámých ale stejně se přešlo k hlasování. Při hlasování byly hlasy proti a někteří zastupitelé se zdrželi hlasování, projekt POŠTA PARTNER byl většinou přijat i přes to, že se opět neví..... Je velmi podivné, že se našlo dostatek zastupitelů, kteří se rozhodli tento projekt podpořit a zvedli pro to ruku. Ukáže jen čas, jaké to bylo rozhodnutí. Jestli dobré, nebo špatné.

Naštěstí lze smlouvu s Českou poštou ukončit. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců.

webmaster