Nýdecký zpravodaj, duben 2015 - zamyšlení

05.05.2015 09:34

    Konečně nějaké informace, zaradoval jsem se, když jsem ze schránky vyndal poštu a uviděl NÝDECKÝ ZPRAVODAJ. Těšil jsem se, že se dozvím něco z aktuálního dění v obci, informace z obecního úřadu – co se událo, co se chystá. Na titulní straně mě upoutaly informace a připomínka 70. Výročí konce druhé světové války. Je to správné, takové události je si potřeba neustále připomínat, aby i mladší generace měla povědomí o těchto utrpeních.

    Polemika o topení v Nýdku během zimních měsíců je zajímavou tečkou za ukončenou topnou sezonou. Na základě tohoto článku by se řada naších spoluobčanů měla zamyslet. Je to pěkná a zajímavá rozprava v nářečí, jen škoda, že spousta mladých to již nepřelouská a ani to nebudou číst.

    Následovaly informace o zpětném odběru elektrozařízení, které jsem tak trochu nepochopil. Elektrospotřebič (kompletní, bez nějakých chybějících částí apod.) náš vysavač, kterému se ulomily kolečka a ty odcestovaly v separovaném plastu má tedy smůlu a musí počkat na jinou příležitost!

    Malá statistika obce za rok 2014 – informace o počtu obyvatel - tuto informaci musím ocenit jelikož je ze zákona pro občany velmi důležitá. Rubrika blahopřání a nějaká ta inzerce.

     V ČR proběhl DEN ZEMĚ, všechny obce , města, úřady i firmy vyrazily do teránu a uklízelo se všude, kde se dalo. Zastupitelstvo Nýdku - krásné podhorské obce, rozesete po nádherné kopcovité přírodě však nějak zaspalo, nebo nemělo čas. Obec, která chce přilákat do zdejších lokalit turisty by se měla prezentovat především takovými akcemi a oslovit širokou veřejnost, především mládež aspolky, čerpající finance z rozpočtu obce.  Stranou však nezůstalo hnutí ANO 2011 a jako jediné se nebálo této celostátní akce zúčastnit. 

Stalo se.

    Jestli pracuje nějaké zastupitelstvo, co se v obci chystá, o tom se tady prostě nedočteme. To, že byla odvolána předsedkyně kontrolního výboru a následně rozpuštěn za velmi podivných podmínek celý kontrolní výbor ve složení  -  předseda: Mgr. Dana Španihelová, členové: Ing. Vlastimil Franek, Ing. Michal Milerski Ph.D., Ing. Radim Svider, Bc. Adam Svider, a jaké důvody pro to byly, to se občan Nýdku asi nedoví. Dokonce i zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 30. 3. 2015 není sepsaný podle pravdy. V bodě 7. je uvedeno Odstoupení zbývajících čtyř členů Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nýdek, jenom mě prostě zajímá, jak mohou odstoupit členové, kteří nejsou přítomní ??? Prostě tak to je a tak to bude. Každý zápis musí zkontrolovat a podepsat po přečtení ověřovatelé zápisu. Svým podpisem stvrzuji jeho správnost. Ale jak může někdo potvrdit svým podpisem nepravdy? Nemají snad zastupitelé svojí hrdost a jsou pouze automatem na podpisy? Všichni zastupitelé složili slib    Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.” 

 

Co se chystá, co by jste měli vědět.

    Zastupitelé na zasedání 11.5.2015 budou jednat o odkoupení objektu bývalé lékárny. A rozhodli se být štědří. Plánuji nabídnout majiteli částku 1.000 000,- Kč. Zatím nikdo netuší na co obec tuto stavbu potřebuje, jaké má s ní úmysly. Vzhledem ke stáří střechy a celého krovu, by tato akce zastupitelstva ovšem do budoucna mohla obec přijít na další ne malé peníze. Pokud obec plánuje do budoucna tento objekt pronajímat, rád bych věděl, kdy se peníze investované vrátí zpět. Jistě to bude zajímat mnoho občanů. Domnívám se, že tyto informace jsou pro občany neméně důležité, jelikož jsou nedílnou a důležitou součástí života obce – života nás všech.

M. Lamacz