Jaká je skutečnost ohledně zvukových záznamů.

18.01.2016 10:34

Takto bylo prezentováno v tisku (TH) oznámení o ukončení pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce Nýdek. Pravda je  ovšem trošku málo jiná. Obec pořizovala zvukové záznamy z důvodů, které byly uvedené v tisku. Zvukový záznam pořízený z jednání zastupitelstva je ze zákona také úředním záznamem jako např. každá tiskovina a podléhá tedy rovněž archivaci. Každý občan obce může požádat o kopii téměř každého úředního záznamu, tedy i zvukového.  V tom ale obec neměla zcela jasno a zákon si vysvětlovala tak nějak po svém - ponýdecku.

A tady jednoho dne nastal problém. Jak bylo psáno v tisku tzv. vypípání se nikdy neprovádělo  jelikož nebyl důvod. Obec se mylně domnívala, že zvukový záznam slouží pouze pro potřebu obce, což nebyla pravda. Jednoho dne ale nastala situace, že bylo požádáno občanem Nýdku o pořízení kopie zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce. Proto informace v tisku o tom, že téměř žádný zájem nebyl, vyznívá poněkud zkresleně. Problém tedy nastal, až ten konkrétní zájem nastal. Obec nejprve odmítla vydat zvukový záznam (což zdůvodňovala……..), ale po rozhodnutí nadřízeného orgánu - MS kraje o vydání tak musela učinit. Proto tolik nářků a raději zrušení pořizování zvukových záznamů.

Je zarážející, že se takovým krokům obec brání. Je tady přece pro občany a měla by informovat. Řada měst i malých obcí na svých webových stránkách uveřejňují audio nebo i dokonce video záznamy ze zasedání zastupitelstva. Ovšem v Nýdku (jak se domnívá zastupitelstvo) o takové záznamy přece zájem není.

Co takhle to zkusit a zjistit kolik prokliků takové záznamy budou mít.....?

M. Lamacz